06 - 422 31 522 ellen@skinbodymind.nl

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden therapiepraktijk

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €95,- per sessie integratieve psychotherapie/hypnotherapie en een tarief voor Misofonie behandeling van € 93,-  tot 18 jaar en € 98,- vanaf 18 jaar. Een therapiebijeenkomst duurt 60 minuten. De cliënt ontvangt na de sessie een nota voor de therapie en betaalt de nota aan de therapeut. (Contant of binnen 14 dagen per bank.) De cliënt declareert vervolgens de nota zelf bij de ziektekostenverzekering.

Artikel 3

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, brengt de therapeut rente in rekening van 0,9% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €5,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Incasso Bureau Medicas zal dit uitvoeren. Zie hier voor hun betalingsvoorwaarde.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden de incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet incassokosten (excl BTW), met een minimumtarief van €40,00. Voor verder gegevens zie betalingsvoorwaarde Medicas.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

HEB JE VRAGEN OVER DE BETALINGSVOORWAARDEN NEEM DAN CONTACT MET ME OP

lotus klein

Ontvang

3 GRATIS Visualisaties

 

Bijna klaar, vul hieronder je naam en email in en krijg toegang tot de 3 gratis visualisaties.

Je ontvangt de link in je mailbox! Veel plezier ermee.

Pin It on Pinterest