06 - 422 31 522 ellen@skinbodymind.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden therapiepraktijk

 

 1. Alle bepalingen van de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 geldende overeenkomst 01-01-2020 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelovereenkomst.
 1. Ellen Weijman heeft een inspanningsverplichting en zal al haar professionaliteit inzetten om jou te helpen zodat jouw probleem opgelost wordt. Ellen Weijman heeft echter geen resultaatverplichting.  Dit betekent dat jij voor wat betreft de uitwerking en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 1. Behandeling kan beëindigd worden op een van de volgende wijzen:
 • Jij en Ellen Weijman bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn.
 • Jij geeft mondeling, schriftelijk of via email aan dat je geen sessies meer wil afspreken.
 • Ellen Weijman geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven.
 • Jij houdt je herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen jou en Ellen Weijman.
 • Ellen Weijman van mening is dat ze niet bekwaam genoeg is om jou te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties voor hypnotherapie of integratieve psychotherapie.
 1. Ellen Weijman houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek door jou kan worden ingezien. (zie ook privacy verklaring op www.mind.skinbodymind.nl)
 1. Gesprekken met derden – familielid, leidinggevende, andere betrokkenen – die op verzoek van jou, als cliënt, plaatsvinden, worden bij jou in rekening gebracht.
 1. Heb je klachten over de manier waarop je geholpen wordt, bespreek dit eerst met Ellen Weijman.  Is jouw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NBVH. Zie hiervoor de site: hypnotherapie.nl/klachten/
 1. Facturen worden na afloop van de sessie aan jou gegeven in papieren, dan wel per mail toegezonden. Hiervoor maak je aan het begin van het traject een keuze. (zie ook bijgevoegde betalingsvoorwoorden).                                                     
 2. Zoals bij punt 1 vermeld is de hoofdregel is dat Ellen Skin, Body & Mind jouw dossier 20 jaar moet bewaren. Te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt een 20 jaar bewaartermijn vanaf hun 18e levensjaar. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

HEB JE VRAGEN OVER DE ALGEMENE VOORWAARDEN NEEM DAN CONTACT MET ME OP

lotus klein

Ontvang

3 GRATIS Visualisaties

 

Bijna klaar, vul hieronder je naam en email in en krijg toegang tot de 3 gratis visualisaties.

Je ontvangt de link in je mailbox! Veel plezier ermee.

Pin It on Pinterest